CURSO FORMATIVO SOBRE TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE RESINA (36 H)

A resina, ao igual que outros aproveitamentos forestais non madeireiros, é un complemento perfecto para as masas de pino cuxo obxectivo principal sexa o madeireiro. Promovendo unha xestión forestal mais activa sobre os mesmos, que permita xerar unha maior diversidade económica e de servicios ecosistémicos. Así, cabe destacar a importancia do sector resineiro no desenvolvemos rural, permitindo a creación de man de obra e tecido industrial e contribuíndo de xeito relevante a fixación de poboación nese entorno.

Ademais, a actividade de extracción de resina contribúe na defensa forestal fronte aos incendios, tanto polo incremento da vixilancia asociada a estancia dos resineiros nos montes ao longo de todo o ano como pola redución da matogueira nos montes, resultado das labores de limpeza e acondicionamento precisas para executar os traballos de resinación.

Principios básicos en un aprovechamiento resinero, economía e historia.   

Métodos de extracción de resina y producciones.

Método de pica tradicional: derroñe, clavadura y pica.

Método de entalladura circular.

Análisis de viabilidad económica del aprovechamiento resinero.

Visita guiada para ver una explotación resinera profesional.

CARTEL INFORMATIVO