CURSO FORMATIVO DE TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE RESINA (36 H)

Fecha: 9, 10, 11, 12, 16, 17 e 18 de outubro

Horario: 

Clase 1 e 2 de 16.00 a 20.00 h

Clase 3, 4 e 5 de 15.00 a 21.00 h

Clase 6 de 16.00 a 20.00 h

Clase 7 ou viaxe práctica de 15.00 a 21.00 h

Localización: Silleda (Pontevedra) – Oficina agraria.

A resina, ao igual que outros aproveitamentos forestais non madeireiros, é un complemento perfecto para as masas de pino cuxo obxectivo principal sexa o madeireiro. Promovendo unha xestión forestal mais activa sobre os mesmos, que permita xerar unha maior diversidade económica e de servicios ecosistémicos. Así, cabe destacar a importancia do sector resineiro no desenvolvemos rural, permitindo a creación de man de obra e tecido industrial e contribuíndo de xeito relevante a fixación de poboación nese entorno.

Ademais, a actividade de extracción de resina contribúe na defensa forestal fronte aos incendios, tanto polo incremento da vixilancia asociada a estancia dos resineiros nos montes ao longo de todo o ano como pola redución da matogueira nos montes, resultado das labores de limpeza e acondicionamento precisas para executar os traballos de resinación.

PROGRAMA 

Clase 1 teórica
de 16.00 a 20.00 h
O aproveitamento resineiro:

Principais condicionantes nunha explotación resineira.
Historia e economía.
Caracterización da resina e industrias de transformación
Clase 2 teórica
de 16.00 a 20.00 h
O aproveitamento resineiro:

Métodos de extracción de resina.
Produción e rendementos.
Clase 3 teórica
de 15.00 a 21.00 h
O aproveitamento resineiro:

Iniciación no sector primario: primeiros pasos.
Exercicio teórico-práctico: Análise de viabilidade económica dos aproveitamentos propostos.
Clase 4 práctica
de 15.00 a 21.00 h
Método de pica sobre codia: afiado, preparación da ferramenta, derroñe, marcaxe, cravadura e realización de picas.
Clase 5 práctica
de 15.00 a 21.00 h
Método de pica sobre codia: afiado, preparación da ferramenta, derroñe, marcaxe, cravadura e realización de picas.
Clase 6 práctica
de 16.00 a 20.00 h
Método de entalladura circular: realización de picas, aplicación de pasta estimulante e colocación de implante e bolsa.
Viaxe práctica
de 15.00 a 21.00 h
VISITA GUIADA para ver unha explotación resineira profesional.