CURSO “PRODUCIÓNS NON MADEIREIRAS E SERVIZOS DO MONTE GALEGO

Fecha: 18-21 de xullo de 2022 

Localización: IBADER. Campus Universitario de Lugo

Dentro do programa do curso “Producións non madeireiras e servizos do monte Galego”, Érika Martínez, CEO de Foresin, participou como docente para falar sobre o aproveitamento da resina e das externalidades máis importantes que este tipo de aproveitamento presta ao monte galego e á sociedade.