Curso de Xestión integral de piñeiros: madeira, resina, cogomelos e gando (38 h).

Fecha:Semana do 23 ao 28 de outubro

Horario: De luns a venres de 15.00 a 21.00 h.

Sábado, visita guiada de 9.00 a 17.00 h.

Localización:CFEA de Monforte de Lemos (Lugo)

Durante a realización do curso de impartirán conceptos sobre o aproveitamento resineiro como medio para a xestión integral das masas de piñeiro, para que o alumnado adquira os coñecementos precisos para obter madeira de pino de calidade, resina, cogomelos e prantexe o gando como medio alternativo para o control do sotobosque.

PROGRAMA 

Día 1
de 15.00 a 21.00 h
O aproveitamento madeireiro:

Xestión forestal sobre masas de piñeiro.
Aplicación de modelos silvícolas.
Práctica sobre avaliación da xestión de masas de piñeiro.
Día 2
de 15.00 a 21.00 h
O aproveitamento resineiro:

Métodos de extracción de resina.
Produción e rendementos.
Día 3
de 15.00 a 21.00 h
O aproveitamento resineiro:

Iniciación no sector primario: primeiros pasos.
Exercicio teórico-práctico: Análise de viabilidade económica dos aproveitamentos propostos.
Día 4
de 15.00 a 21.00 h
Método de pica sobre codia: afiado, preparación da ferramenta, derroñe, marcaxe, cravadura e realización de picas.
Día 5
de 15.00 a 21.00 h
Método de pica sobre codia: afiado, preparación da ferramenta, derroñe, marcaxe, cravadura e realización de picas.
Día 6
de 09.00 a 17.00 h
Método de entalladura circular: realización de picas, aplicación de pasta estimulante e colocación de implante e bolsa.